Không để người lang thang xin ăn trong dịp tổ chức sự kiện Năm APEC 2017