Hơn 420 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016