Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội ủng hộ đồng bào lũ lụt Lào Cai 1 tỉ đồng