Gặp người khởi xướng dịch vụ hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp

Anh Đỗ Hoàng Thái Anh - người sáng lập Công ty Hỗ trợ và Kết nối người điếc với cộng đồng.
Anh Đỗ Hoàng Thái Anh - người sáng lập Công ty Hỗ trợ và Kết nối người điếc với cộng đồng.
Anh Đỗ Hoàng Thái Anh - người sáng lập Công ty Hỗ trợ và Kết nối người điếc với cộng đồng.
Lên top