EVN HANOI: Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 tăng 16,69%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa