EVN HANOI hoàn thành đóng điện 34 công trình

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa