Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đầu tư tiền tỉ, từ Hà Nội lên Mộc Châu trồng dâu tây sạch

Vườn treo trồng dâu tây của Phúc Hà tại Mộc Châu (Sơn La).
Vườn treo trồng dâu tây của Phúc Hà tại Mộc Châu (Sơn La).