Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Cụ thể hóa 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI thông qua”