Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công an Hà Nội thu giữ gần 250kg chân giò hôi thối trên đường đi tiêu thụ