Cơ hội tiếp cận “Giáo dục trung học chuẩn Mỹ”

Giáo dục trung học chuẩn Mỹ của Apax Franklin ra mắt tại Việt Nam.
Giáo dục trung học chuẩn Mỹ của Apax Franklin ra mắt tại Việt Nam.