Cô 9X tài năng và câu chuyện “tình” với Hà Nội

Nhật (bên trái) cùng với hai người bạn quốc tế trong chuyến đi tour.
Nhật (bên trái) cùng với hai người bạn quốc tế trong chuyến đi tour.
Nhật (bên trái) cùng với hai người bạn quốc tế trong chuyến đi tour.
Lên top