Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuẩn bị khai mạc “Tháng khuyến mại Hà Nội 2016”