Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) bàn cơ hội hợp tác với Hà Nội

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Masayuki Nakao. Ảnh: Lý Anh Quý
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Masayuki Nakao. Ảnh: Lý Anh Quý