Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cảm phục về nghị lực của người cựu chiến binh “tàn nhưng không phế”