Báo động sốt xuất huyết đang “hoành hành” ở Hà Nội

Cán bộ TTYT Dự phòng Hà Nội cùng nhân viên y tế Trường Đại học Luật Hà Nội kiểm tra, giám sát phát hiện các ổ bọ gậy trong khu ký túc xá sinh viên. Ảnh: SYT Hà Nội
Cán bộ TTYT Dự phòng Hà Nội cùng nhân viên y tế Trường Đại học Luật Hà Nội kiểm tra, giám sát phát hiện các ổ bọ gậy trong khu ký túc xá sinh viên. Ảnh: SYT Hà Nội
Cán bộ TTYT Dự phòng Hà Nội cùng nhân viên y tế Trường Đại học Luật Hà Nội kiểm tra, giám sát phát hiện các ổ bọ gậy trong khu ký túc xá sinh viên. Ảnh: SYT Hà Nội
Lên top