Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bán đấu giá gỗ, củi từ cắt, tỉa, thay thế cây xanh