Ăn tiết canh, nhiều người nguy kịch vì mắc liên cầu khuẩn lợn