Ai đang tạo nên những bức ảnh "biết kể chuyện" về Hà Nội?

Nhân vật trong những câu chuyện của Tuấn là những con người giản dị, gắn bó với Hà Nội.
Nhân vật trong những câu chuyện của Tuấn là những con người giản dị, gắn bó với Hà Nội.
Nhân vật trong những câu chuyện của Tuấn là những con người giản dị, gắn bó với Hà Nội.
Lên top