5 nhà mạng tại Hà Nội cam kết quản lý thuê bao trả trước

Đại diện lãnh đạo ngành TTTT chứng kiến 5 nhà mạng ký cam kết quản lý chặt thuê bao trả trước. Ảnh: KH.V
Đại diện lãnh đạo ngành TTTT chứng kiến 5 nhà mạng ký cam kết quản lý chặt thuê bao trả trước. Ảnh: KH.V