Phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" ở Hậu Giang:

Xuất hiện ngày càng nhiều "cây sáng kiến"

Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong PTTĐ "LĐST" (giai đoạn 2012 - 2017).
Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong PTTĐ "LĐST" (giai đoạn 2012 - 2017).