Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh tại Cà Mau