Thanh tra Bộ Quốc phòng yêu cầu làm rõ vụ tịch thu 490 tấn phân urê ở Tiền Giang