Đồng bằng sông Cửu Long:

Nước lũ nhấn chìm nhiều cánh đồng lúa

Lên top