Các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu:

Nhiều việc làm thiết thực vì đoàn viên và người lao động