LĐLĐ 2 huyện Tịnh Biên, Thoại Sơn (An Giang): Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu năm 2017

Lên top