Sự kiện nổi bật vùng ĐBSCL năm 2017:

Lấy con người làm trung tâm để phát triển thịnh vượng

Lên top