Hoạt động xã hội - từ thiện của các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang:

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top