Đồng Tháp: Đã có gần 24.700 đoàn viên được mua hàng giảm giá