Đồng bằng sông Cửu Long: Đón nhận hay không đón nhận nhiệt điện than?

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1. Ảnh: T.N
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1. Ảnh: T.N