Đã thực hiện 195 mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” tại vùng ĐBSCL