LĐLĐ TP.Cần Thơ:

Có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 2017