LĐLĐ TP.Cần Thơ:

Có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 2017

Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Trần Văn Tám phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Trần Văn Tám phát biểu tại hội nghị.