Cần Thơ: Phục dựng, xây dựng mới thương hiệu cây ăn trái chủ lực