Bạc Liêu: Trao nhà tình thương, hỗ trợ xây 2 cầu nông thôn

Lên top