Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

An toàn vệ sinh thực phẩm tại các lò giết mổ tập trung ở ĐBSCL: Vẫn còn bất cập