An toàn vệ sinh thực phẩm tại các lò giết mổ tập trung ở ĐBSCL: Vẫn còn bất cập

Lên top