An Giang: Vinh danh 16 “Doanh nghiệp vì người lao động”