Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau nghỉ lễ, công nhân lại chồng chất nỗi lo thường nhật