Nữ sinh đốt trường vì “lối sống ảo”: Một sai lầm có thể tha thứ