Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bức xúc vì xã xây cầu đâm thẳng vào nghĩa trang