Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

50 tuổi là tôi “hết xí quách”, làm gì nổi mà tăng tuổi hưu!