Trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng sâu ở Bình Phước

Trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh huyện Bù Đăng, Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh huyện Bù Đăng, Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh huyện Bù Đăng, Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Lên top