Quỹ TLV Lao Động: Trao quà cho các gia đình chính sách ở biên giới Việt-Lào

Ông Hồ Văn Xi xúc động khi nhận được quà hỗ trợ. Ảnh: NK.
Ông Hồ Văn Xi xúc động khi nhận được quà hỗ trợ. Ảnh: NK.
Ông Hồ Văn Xi xúc động khi nhận được quà hỗ trợ. Ảnh: NK.
Lên top