Quỹ Tấm Lòng vàng trao 500 cặp phao cứu sinh đến học sinh Cao Bằng

Quỹ TLV Lao động và Ngân hàng Vietcombank phối hợp trao 500 cặp phao cứu sinh đến học sinh Cao Bằng. Ảnh Đình Văn
Quỹ TLV Lao động và Ngân hàng Vietcombank phối hợp trao 500 cặp phao cứu sinh đến học sinh Cao Bằng. Ảnh Đình Văn
Quỹ TLV Lao động và Ngân hàng Vietcombank phối hợp trao 500 cặp phao cứu sinh đến học sinh Cao Bằng. Ảnh Đình Văn
Lên top