Phát động Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

Bà Nguyễn Thu Hà-đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao Động) trao tặng quà cho đại diện trường và các cơ sở GDĐT. Ảnh PV.
Bà Nguyễn Thu Hà-đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao Động) trao tặng quà cho đại diện trường và các cơ sở GDĐT. Ảnh PV.
Bà Nguyễn Thu Hà-đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Lao Động) trao tặng quà cho đại diện trường và các cơ sở GDĐT. Ảnh PV.
Lên top