Nhắn tin mang "Tết Sum Vầy 2018" tới công nhân lao động vùng lũ