Mang hơi ấm tới học sinh vùng Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao quà cho học sinh vùng bão lũ
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao quà cho học sinh vùng bão lũ
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao quà cho học sinh vùng bão lũ
Lên top