LĐLĐ TP. Đà Nẵng trao hơn 94 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt