Hơn 25 triệu đồng ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ chiến sỹ trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An tham gia ủng hộ chương trình
Cán bộ chiến sỹ trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An tham gia ủng hộ chương trình
Cán bộ chiến sỹ trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An tham gia ủng hộ chương trình
Lên top