Hội người Việt Nam tại Kagoshima - Nhật Bản hướng về miền Trung ruột thịt

Phó Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng Phan Thu Thuỷ tiếp nhận ủng hộ từ anh Đào Văn Cường - đại diện Hội người Việt Nam tại Kagoshima - Nhật Bản ủng hộ miền Trung.
Phó Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng Phan Thu Thuỷ tiếp nhận ủng hộ từ anh Đào Văn Cường - đại diện Hội người Việt Nam tại Kagoshima - Nhật Bản ủng hộ miền Trung.
Phó Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng Phan Thu Thuỷ tiếp nhận ủng hộ từ anh Đào Văn Cường - đại diện Hội người Việt Nam tại Kagoshima - Nhật Bản ủng hộ miền Trung.
Lên top