Hoàn thành 7 “Mái ấm Công đoàn” do Thủ tướng trao tặng

Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng (trái) và bà Nguyễn Bích Thủy - Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động (phải) trao tiền hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Bích Thủy
Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng (trái) và bà Nguyễn Bích Thủy - Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động (phải) trao tiền hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Bích Thủy
Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng (trái) và bà Nguyễn Bích Thủy - Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động (phải) trao tiền hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Bích Thủy
Lên top