Hỗ trợ gia đình có người bị lũ cuốn ở Thành phố Đà Nẵng

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà cho thân nhân anh Thái Bá Thuận. Ảnh: Hải Minh
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà cho thân nhân anh Thái Bá Thuận. Ảnh: Hải Minh
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà cho thân nhân anh Thái Bá Thuận. Ảnh: Hải Minh
Lên top